Program "Wspieraj Seniora"

link do Programu: https://wspierajseniora.pl/

Program skierowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku
z zagrożeniem zakażenia COVID-19. Ze wsparcia w szczególnych przypadkach (wyjątkowo trudna sytuacja zdrowotna i rodzinna) mogą skorzystać osoby poniżej 70 roku życia. Z pomocy nie mogą skorzystać osoby objęte usługami opiekuńczymi.

Czytaj więcej...

POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W związku z utrzymywaniem się na terenie kraju stanu zagrożenia zakażeniem wirusem SARS- CoV -2   i mając  na względzie dobro osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Zamościu, zwracam się z apelem o zgłaszanie się wolontariuszy, którzy mogliby wspomóc personel Domu w opiece nad jego mieszkańcami gdyby zaistniała taka potrzeba.

Czytaj więcej...

Program "Wspieraj Seniora"

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przystępuje do wdrożenia Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „WSPIERAJ SENIORA”.

Program skierowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które w czasie pandemii pozostają w domu i nie mogą skorzystać z pomocy rodziny lub sąsiadów. Pomoc jest realizowana w postaci usługi polegającej na zrobieniu  niezbędnych zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej) dla osób 70 lat i więcej. O pomoc w zrobieniu zakupów Seniorzy mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr 22 505 11 11. Jest to numer ogólnopolskiej infolinii dedykowany tylko dla potrzeb ww. Programu. Za zakupy Senior musi zapłacić, natomiast usługa ich zrealizowania jest bezpłatna.

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu we współpracy ze Stowarzyszeniem Zamojskie Centrum Wolontariatu prowadzi nabór wolontariuszy chętnych do pomocy Seniorom w zrobieniu zakupów.      

"Wspieraj Seniora" i zostań wolontariuszem

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu oraz Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu poszukują wolontariuszy do współpracy przy realizacji Programu „Wspieraj Seniora”.

Celem Programu jest  zapewnienie usługi wsparcia (zrobienie zakupów) osobom powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

Osoby które chciałyby się zaangażować w pomoc Seniorom proszone są o kontakt
ze Stowarzyszeniem Zamojskie Centrum Wolontariatu  mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pod nr telefonu 84 6273775 w dniach: poniedziałek, środa, piątek w godzinach: 9.00-14.00

Serdecznie dziękujemy wszystkich osobom, które włączą się w niniejszą inicjatywę.

Informacja o przyjmowaniu wniosków o wydawanie zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje, że realizuje zadania z zakresu przyjmowania wniosków o wydanie zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”.

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej pod adresem: http://mcpr.zamosc.pl/images/G%C3%B3ra_strony_wnioski_gdzie_po_pomoc_kontakt/wnioski/Czyste_powietrze/wniosek_czyste_powietrze_2020.pdf  lub w wersji papierowej w budynku Lubelski Urząd Wojewódzki Delegatura w Zamościu ul. Partyzantów 3 (portiernia).

Czytaj więcej...

Projekt „CIS TWOJĄ SZANSĄ” - nabór kandydatów do realizacji zadania INSTRUKTOR REINTEGRACJI ZAWODOWEJ W WARSZTACIE GASTRONOMICZNYM

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadania
INSTRUKTOR REINTEGRACJI ZAWODOWEJ W WARSZTACIE GASTRONOMICZNYM

w ramach projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego z Unii Europejskiej z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne,
Działania:11.1 Aktywne włączenie RPO WL 2014-2020

 

Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej, wraz
z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych,
- list motywacyjny.

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1