Menu

    Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia           (A. Einstein)

InformacjeStatystyka

punkt  witryne Centrum do dzi?odwiedziło 767192 osoby

punkt  ostatnia aktualizacja strony: 10.04.2015 11:10 » Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 23 kwietnia 2015 r. na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2015  (25-05-2015)

 » Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny (05-05-2015)

 » Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej  (24-04-2015)

 » MCPR: dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne dla mieszkańców Miasta Zamość (21-04-2015)

 » PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” skierowany do mieszkańców Zamościa, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (10-04-2015)

 » UWAGA STUDENCI: NABÓR WNIOSKÓW w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.  (02-03-2015)

 » Rozstrzygnięcie postępowania na realizację kursów w ramach realizacji projektu systemowego w 2015 roku. (19-02-2015)

 » Zapytania ofertowe na realizację kursów w ramach realizacji projektu systemowego w 2015 roku  (11-02-2015)

 » Otwarty konkurs ofert w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” Edycja 2015  (29-01-2015)

 » Sprawozdanie z realizacji w 2014 roku zadań ujętych w „Samorządowym programie na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2014-2017”  (19-01-2015)

 » Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” (14-01-2015)

 » Oferta PKPS złożona w trybie pozakonkursowym (13-01-2015)

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Skrzynka Podawcza
Skrzynka Podawcza

Rodzicielstwo Zastępcze
Rodzicielstwo Zastępcze

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Forum na temat przemocy w rodzinie
Forum na temat przemocy w rodzinie

Kontakt z nami

punkt Dyrektor MCPR
mgr Halina Rycak

wtorki w godzinach 8.00 do 16.30 I piętro, pokój nr 14 (gabinet Dyrektora)

punkt Pracownicy socjalni:
w godz. 7.30 -11.00 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek), w godz. 8.00 -11.00 we wtorek. Po godz. 11.00 pracownicy socjalni pracują w rejonie.

Codziennie w dni robocze pełniony jest w MCPR w Zamościu dyżur przez pracowników socjalnych w godzinach: od godz.11.00 do godz. 15.30 (poniedziałek, środa, czwartek), od godz. 11.00 do godz. 16.30 we wtorek i od godz. 11.00 do godz. 15.00 w piątek.

punkt Osoba do kontaktu
z organizacjami pozarządowymi:

mgr Marta Martyniuk,
tel. 84 677 56 39,
ul. Lwowska 57,
I piętro, pok. 15


w zakresie niepełnosprawności:
mgr Anna Pastuszak,
tel. 84 677 66 68,
ul. Partyzantów 3,
III piętro, pok. 305


  MISJA
Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
MISJA  
LOGO Kapital Ludzki        Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje projekt systemowy pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu na terenie miasta Zamość" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
       EFS logo
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie © 2007 - 2015                                                                                                                                            Copyright by PM ©