Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, że od dnia 1 września 2021 r. przy każdym z Oddziałów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).

W ramach działalności CIDON można uzyskać informacje m.in. na temat programów realizowanych przez PFRON, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,  obowiązujących systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, a także instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i wiele innych.

Kontakt mailowy CIDON: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt telefoniczny CIDON przy Oddziale Lubelskim: 81 466 76 02

Szczegółowe informacje: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/centra-informacyjno-doradcze-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia/

Konsultacje środowiskowe projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni- narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje, że w ramach projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni- narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwietniu br. rozpoczęła się realizacja Zadania nr 2 pn. „Przygotowanie modyfikacji istniejących i propozycji nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych”.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (II etap)

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 194/2021 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 12 lipca 2021 r. na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (II etap). Zadanie jest realizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2021-2030”.

Prezydent Miasta Zamość ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2021-2030”.

 Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość – plik do pobrania

W dniach od 14 lipca 2021 r. do dnia 28 lipca 2021 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu dokumentu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2021-2030

 Projekt dokumentu – plik do pobrania

Wszelkie uwagi i propozycje zmian należy składać na załączonej

 Karcie zmian – plik do pobrania

do dnia 28 lipca 2021 r.:

1) w Biurze Obsługi Interesanta na piśmie w dniach od 14 lipca do 28 lipca 2021 roku, w godzinach od 12.00 do 15.00,

2) drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) pocztą na adres: Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Lwowska 57; 22-400 Zamość z dopiskiem Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2021- 2030.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość z dnia 12 lipca 2021 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (II etap).

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (II etap).

Czytaj więcej...

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Czas pandemii COVID-19 to okres zwiększonej liczby zgłaszanych przypadków przemocy w rodzinie i ograniczonego dostępu osób krzywdzonych przez najbliższych do bezpośredniej pomocy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób doznających przemocy w rodzinie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przegotowała dwa filmy: 30-sekundowy spot odnoszący się do faktu, że przemoc może zdarzyć się wszędzie – bez względu na status społeczny rodziny i jej członków oraz 3 minutowy film informujący o ofercie działającego na zlecenie PARPA Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w ramach którego działa m.in. całodobowy i bezpłatny telefon  800-12-00-02.

Pogotowie „Niebieska Linia" -  spot

Pogotowia „Niebieska Linia"-  oferta

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163