Menu     " Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia "           (A. Einstein)   Misja


 Statystyka
  witrynę Centrum do dziś odwiedziło 554183 osoby

  ostatnia aktualizacja strony: 09.04.2014 12:09 » NABÓR WNIOSKÓW „Aktywny samorząd” MODUŁ I
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza nabór wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
02-04-2014

 » NABÓR WNIOSKÓW
w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
04-03-2014

 » Protokół z konsultacji społecznych
dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020
12-02-2014

 » SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W 2013r. UJĘTYCH W STRATEGII
REALIZACJA PROJEKTÓW ZAWARTYCH W STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ ZAPLANOWANYCH W RAMOWYM HARMONOGRAMIE NA ROK 2013
05-02-2014

 » Informacja
Otwarte konkursy MPiPS
30-01-2014

 » APEL DO MIESZKAŃCÓW MIASTA ZAMOŚĆ
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców miasta Zamość o okazanie szczególnej wrażliwości na potrzeby osób bezdomnych,samotnych, chorych i starszych, które z uwagi na utrzymujące się niskie temperatury i opady śniegu mogą doświadczyć sytuacji zagrożenia dla zdrowia i życia.
24-01-2014

 » Informacja
MCPR w Zamościu przekazuje informację Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie o otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań w 2014 roku.
22-01-2014

 » Informacja
Konferencja prasowa na temat konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014 - 2020
20-01-2014

 » Zawiadomienie
Zawiadomienie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego
16-01-2014

 » Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Zamościa do włączenia się w proces kształtowania ostatecznej wersji dokumentu.
10-01-2014

 » Zaproszenie
Uroczysta Wieczerza Wigilijnaair max 1 pas cher
13-12-2013

 » Kominikat
Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Zamościu organizuje zbiórkę odzieży
13-12-2013

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Informacje

Biuletyn Informacji Publicznej


Skrzynka Podawcza


Rodzicielstwo Zastępcze


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Forum na temat przemocy w rodzinie

  Interesanci

 Dyrektor MCPR
mgr Halina Rycak

wtorki w godzinach 8.00 do 16.30 I piętro, pokój nr 14 (gabinet Dyrektora)

 Pracownicy socjalni:
wszystkie dni tygodnia w pokoju dyżurnym oznakowanym wywieszką z napisem "pokój dyżurny".

 Osoba do kontaktu
z organizacjami pozarządowymi:

mgr Marta Martyniuk, tel. 84 677 56 39, ul. Lwowska 57,
I piętro, pok. 15


w zakresie niepełnosprawności:
mgr Anna Pastuszak, tel. 84 677 66 68, ul. Partyzantów 3, III piętro, pok. 305


       Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje
projekt systemowy pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu na terenie miasta Zamość"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
      
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie © 2007 - 2014                                                                                                                                            Copyright by PM ©