<font color=#FFFF00 size=2>wersja dla słabowidzących</font>  Biuletyn Informacji Publicznej

GDZIE PO POMOC?

DRUKI WNIOSKÓW

KONTAKT


FORMY POMOCY

POMOC SPOŁECZNA

ŚWIADCZENIA RODZINNE

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

DODATKI MIESZKANIOWE

DODATKI ENERGETYCZNE

DOFINANSOWANIE PFRON

PIECZA ZASTĘPCZA

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

KARTY PARKINGOWE

PRZEMOC W RODZINIE

JEDNOSTKI POMOCY

 

MCPR

REJONY OPIEKUŃCZE

DOKUMENTY ORGANIZACYJNE

KONKURSY

STRATEGIA

PROGRAMY

PROGRAMY EFS

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

NASI PARTNERZY

PRZYDATNE LINKI

 

Skrzynka Podawcza
Skrzynka Podawcza
2015
01
czerwca

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 4 maja 2015 r. na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w 2015 roku.

2015
25
maja

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 23 kwietnia 2015 r. na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2015

2015
05
maja

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny

2015
24
kwietnia

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

2015
21
kwietnia

MCPR: dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne dla mieszkańców Miasta Zamość

2015
10
kwietnia

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” skierowany do mieszkańców Zamościa, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

2015
02
marca

UWAGA STUDENCI: NABÓR WNIOSKÓW w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

2015
19
lutego

Rozstrzygnięcie postępowania na realizację kursów w ramach realizacji projektu systemowego w 2015 roku.

2015
11
lutego

Zapytania ofertowe na realizację kursów w ramach realizacji projektu systemowego w 2015 roku

2015
29
stycznia

Otwarty konkurs ofert w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” Edycja 2015

2015
19
stycznia

Sprawozdanie z realizacji w 2014 roku zadań ujętych w „Samorządowym programie na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2014-2017”

2015
14
stycznia

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”

2015
13
stycznia

Oferta PKPS złożona w trybie pozakonkursowym

2014
19
grudnia

Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu... - świąteczne życzenia Dyrektora i Pracowników Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

  MISJA
Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one
w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
MISJA  

LOGO Kapital Ludzki        Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje projekt systemowy pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu na terenie miasta Zamość" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
       EFS logo
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie © 2007 - 2015                                                                                                                                            Copyright by PM ©