Utrudnienia w obsłudze ineteresantów w dniu 9 października

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie Informuje, iż  w dniu jutrzejszymi (tj. 9.10.2019r.) w budynku zamojskiej delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Partyzantów 3 odbędą się ćwiczenia sprawdzające organizację i warunki ewakuacji. W związku z ćwiczeniami w godzinach od 13 do 15 30 mogą wystąpić utrudnienia w obsłudze interesantów. Za utrudnienia przepraszamy.

Nabór chętnych do udziału w programie „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje, iż obecnie realizowany jest Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019, w ramach którego występują dwie formy wsparcia: „Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego” oraz „Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa” .

Czytaj więcej...

Nabór wniosków Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza nabór wniosków Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, w terminie od dnia 24 września 2019 r. w wersji elektronicznej, za pośrednictwem platformy SOW (https://sow.pfron.org.pl/), do dnia 10 października 2019 r.

Czytaj więcej...

Zmiany w procedurze naboru wniosków Moduł II o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał zmian w zakresie realizacji Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie ze środków PFRON nauki na poziomie wyższym mają możliwość aplikowania o środki w formie elektronicznej w dedykowanym przez PFRON systemie SOW (System Obsługi Wsparcia ).

Czytaj więcej...

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON

ZAKUP WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 „Aktywny samorząd”.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT W SPRAWIE TERMINÓW WYPŁAT ŚWIADCZEŃ 500+ W OKRESIE WAKACYJNYM

W miesiącu lipcu – WYJĄTKOWO - wypłacono świadczenia wychowawcze wcześniej niż wynikałoby to z opublikowanego harmonogramu wypłaty świadczeń.
Wypłaty z dnia 10 lipca 2019r dotyczyły wyłącznie świadczeń przyznanych na podstawie decyzji wydanych do dnia 30 czerwca 2019r (tzw. „stare decyzje”).
Wypłaty świadczeń na podstawie wniosków złożonych od 01 lipca 2019r realizowane będą w terminach późniejszych, po ich rozpatrzeniu.

Począwszy od sierpnia br obowiązujące są terminy określone w harmonogramie wypłaty świadczeń.

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

mis log3
logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1