Menu

    Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia           (A. Einstein)

InformacjeStatystyka

punkt  witryne Centrum do dzi?odwiedziło 676646 osoby

punkt  ostatnia aktualizacja strony: 17.12.2014 08:32 » Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu... - świąteczne życzenia Dyrektora i Pracowników Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu  (19-12-2014)

 » Uroczysta Wieczerza Wigilijna (19-12-2014)

 » Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z dnia 18.11.2014 r. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej w 2015 roku. (16-12-2014)

 » Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z dnia 18.11.2014 r. na realizację zadania z zakresu wsparcia rodziny w 2015 roku.  (16-12-2014)

 » Informacja dotycząca wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (15-12-2014)

 » Podziękowanie za udział w zbiórkach żywności  (09-12-2014)

 » APEL DO MIESZKAŃCÓW ZAMOŚCIA (05-12-2014)

 » Wydłużenie terminu ważności kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnością (01-12-2014)

 » Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego  (21-11-2014)

 » Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 roku zadań z zakresu wsparcia rodziny (18-11-2014)

 » Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 r. zadań z zakresu pomocy społecznej oraz integracji i reintegracji społecznej i zawodowej (18-11-2014)

 » Informacja dotycząca Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę sztab nr 8 - Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu. (17-11-2014)

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Skrzynka Podawcza
Skrzynka Podawcza

Rodzicielstwo Zastępcze
Rodzicielstwo Zastępcze

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Forum na temat przemocy w rodzinie
Forum na temat przemocy w rodzinie

Kontakt z nami

punkt Dyrektor MCPR
mgr Halina Rycak

wtorki w godzinach 8.00 do 16.30 I piętro, pokój nr 14 (gabinet Dyrektora)

punkt Pracownicy socjalni:
wszystkie dni tygodnia w pokoju dyżurnym oznakowanym wywieszk?z napisem "pokój dyżurny".

punkt Osoba do kontaktu
z organizacjami pozarządowymi:

mgr Marta Martyniuk,
tel. 84 677 56 39,
ul. Lwowska 57,
I piętro, pok. 15


w zakresie niepełnosprawności:
mgr Anna Pastuszak,
tel. 84 677 66 68,
ul. Partyzantów 3,
III piętro, pok. 305


  MISJA
Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie s?one w stanie pokona?wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zada? zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
MISJA  
LOGO Kapital Ludzki        Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje projekt systemowy pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu na terenie miasta Zamość" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
       EFS logo
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie © 2007 - 2014                                                                                                                                            Copyright by PM ©