Menu

    Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia           (A. Einstein)

InformacjeStatystyka

punkt  witrynę Centrum do dziś odwiedziło 646704 osoby

punkt  ostatnia aktualizacja strony: 30.10.2014 10:33 » . (30-10-2014)

Informacja dla mieszkańców Zamościa

 » Informacja (03-10-2014)

Akcja „Podziel się posiłkiem”

 » Ogłoszenie (01-10-2014)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o ofercie złożonej w trybie pozakonkursowym

 » NABÓR WNIOSKÓW (21-08-2014)

NABÓR WNIOSKÓW „AKTYWNY SAMORZĄD” – MODUŁ II (STUDENT)

 » Informacja (14-08-2014)

Książkowa wersja Strategii

 » Informacja (15-07-2014)

NOWE ZASADY WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 » ZMIANA TERMINU NABORU WNIOSKÓW W PROGRAMIE „AKTYWNY SAMORZĄD” (04-07-2014)

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Modułu I przyjmowane są w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Partyzantów 3, pok. 305, w terminie do 31.08.2014 roku

 » Informacja (27-05-2014)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie przekazuje informację Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, który uruchomił telefon zaufania 801-889-880, dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim.

 » Informacja (15-05-2014)

Ważna informacja dla osób, które 1 lipca 2013 r. utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

 » Informacja (06-05-2014)

Projekt Opracowania i realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2014–2016

 » Informacja 25-04-2014

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie przekazuje informację Stowarzyszenia Równych Szans „Bona Fides” o kontynuacji działań w ramach projektu „Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej” współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości.

 » NABÓR WNIOSKÓW „Aktywny samorząd” MODUŁ I (02-04-2014)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza nabór wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Skrzynka Podawcza
Skrzynka Podawcza

Rodzicielstwo Zastępcze
Rodzicielstwo Zastępcze

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Forum na temat przemocy w rodzinie
Forum na temat przemocy w rodzinie

Kontakt z nami

punkt Dyrektor MCPR
mgr Halina Rycak

wtorki w godzinach 8.00 do 16.30 I piętro, pokój nr 14 (gabinet Dyrektora)

punkt Pracownicy socjalni:
wszystkie dni tygodnia w pokoju dyżurnym oznakowanym wywieszką z napisem "pokój dyżurny".

punkt Osoba do kontaktu
z organizacjami pozarządowymi:

mgr Marta Martyniuk,
tel. 84 677 56 39,
ul. Lwowska 57,
I piętro, pok. 15


w zakresie niepełnosprawności:
mgr Anna Pastuszak,
tel. 84 677 66 68,
ul. Partyzantów 3,
III piętro, pok. 305


  MISJA
Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one
w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
MISJA  
LOGO Kapital Ludzki        Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje projekt systemowy pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu na terenie miasta Zamość" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
       EFS logo
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie © 2007 - 2014                                                                                                                                            Copyright by PM ©