Ankieta dla osób niepełnosprawnych potencjalnych klientów Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Zamościu

Ankieta skierowana jest do osób niepełnosprawnych i ich rodzin, opiekunów osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych w celu rozeznania zapotrzebowania na usługi świadczone przez  „Centra opiekuńczo-mieszkalne.” Miasto Zamość planuje ubiegać się o środki z Funduszu Solidarnościowego na utworzenie dla mieszkańców Zamościa „Centrum opiekuńczo-mieszkalnego”.

Centrum opiekuńczo - mieszkalne jest ośrodkiem wsparcia świadczącym usługi pobytu dziennego i całodobowego dla osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (orzeczenie równoważne). Planowane jest dla 20 osób.

Osoby, które są zainteresowane skorzystaniem z usług świadczonych przez „Centrum opiekuńczo-mieszkalnego” prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Ankietę można wypełnić w formie elektronicznej pod adresem:

https://www.interankiety.pl/f/oG3Xm2dD 

lub wydrukować i złożyć w wersji papierowej w siedzibie Centrum, ul. Lwowska 57 w terminie do dnia 21 czerwca 2021 r.

 Ankieta

 Cele programu

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Uprzejmie informujemy, iż Miasto Zamość ponownie przystąpiło do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zadanie skierowane jest  przede wszystkim do :

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  2. osób powyżej 16 roku życia ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, potrzebujących wysokiego poziomu wsparcia, w tym osób z niepełnosprawnościami  sprzężonymi, trudnościami związanymi z komunikacją i mobilnością, osób samotnych oraz niepełnosprawnych niekorzystających ze wsparcia lub opieki  w ramach innych programów.

Czytaj więcej...

INFORMATOR DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Z myślą o osobach niepełnosprawnych ZUS i PFRON już od kilku lat wspólnie przygotowują broszurę, w której znaleźć można przydatne informacje na temat oferowanego przez te instytucje wsparcia. W informatorze opisane zostały m.in. zasady przyznawania rent, przebieg orzecznictwa lekarskiego, warunki rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS czy uprawnienia pracownicze.

Wyjaśniono także, na jakie wsparcie z PFRON mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością oraz pracodawcy zatrudniający takich pracowników. Omówione zostały zasady ubiegania się o wsparcie, warunki jego udzielenia i niezbędne dokumenty.

 Informator

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

MRiPS

W związku z przystąpieniem przez Miasto Zamość do realizacji kolejnej edycji Programu Opieka wytchnieniowa, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przyjmuje zgłoszenia osób wnioskujących o udział w Programie.

Czytaj więcej...

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU M. ZAMOŚĆ W 2021 ROKU

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie informuje o możliwości skorzystania z usług nieodpłatnej pomocy prawnej, medjacji oraz poradnictwa obywatelskiego ne terenie miasta Zamość w 2021 roku.

  • KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2021 ROKU ?

Nieodpłatna pomoc prawna  będzie świadczona każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

  • JAK UMÓWIĆ SIĘ NA WIZYTĘ W PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ? 

Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się wyłącznie telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu-  722 364 992.  Porady udzielane są według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty.

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1