<font color=#FFFF00 size=2>wersja dla słabowidzących</font>   Biuletyn Informacji Publicznej

GDZIE PO POMOC?

DRUKI WNIOSKÓW

KONTAKT


FORMY POMOCY

POMOC SPOŁECZNA

ŚWIADCZENIA RODZINNE

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

DODATKI MIESZKANIOWE

DODATKI ENERGETYCZNE

DOFINANSOWANIE PFRON

PIECZA ZASTĘPCZA

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

KARTY PARKINGOWE

PRZEMOC W RODZINIE

JEDNOSTKI POMOCY

 

MCPR

REJONY OPIEKUŃCZE

DOKUMENTY ORGANIZACYJNE

KONKURSY

STRATEGIA

PROGRAMY

PROGRAMY EFS

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

NASI PARTNERZY

PRZYDATNE LINKI

 

Skrzynka Podawcza
Skrzynka Podawcza
2015
23
lipca

Zaproszenie do współtworzenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Zamość na lata 2016-2018

2015
23
lipca

Zaproszenie do współtworzenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Miasta Zamość na lata 2016-2018

2015
21
lipca

Porozumienie

2015
14
lipca

Sprawozdanie za rok 2014 z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

2015
10
lipca

Rozpoczęły się kolonie i półkolonie dla dzieci z rodzin objętych wsparciem MCPR

2015
01
czerwca

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 4 maja 2015 r. na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w 2015 roku.

2015
25
maja

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 23 kwietnia 2015 r. na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2015

2015
05
maja

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny

2015
24
kwietnia

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

2015
21
kwietnia

MCPR: dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne dla mieszkańców Miasta Zamość

2015
10
kwietnia

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” skierowany do mieszkańców Zamościa, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

2015
02
marca

UWAGA STUDENCI: NABÓR WNIOSKÓW w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

2015
19
lutego

Rozstrzygnięcie postępowania na realizację kursów w ramach realizacji projektu systemowego w 2015 roku.

2015
11
lutego

Zapytania ofertowe na realizację kursów w ramach realizacji projektu systemowego w 2015 roku

  MISJA
Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one
w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
MISJA  

LOGO Kapital Ludzki        Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje projekt systemowy pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu na terenie miasta Zamość" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
       EFS logo
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie © 2007 - 2015                                                                                                                                            Copyright by PM ©