Program wyrównywania różnic między regionami III w 2019 roku

Obszary programu, które będą realizowane w 2019 r.:

  1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  3. obszar D – likwidacja barier transportowych;
  4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
  6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w „Samorządowym programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2018-2021”

Realizatorzy zadań ujętych w  „Samorządowym  programie na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2018-2021” w roku 2018.


W związku z koniecznością sporządzenia rocznego sprawozdania z realizacji zadań ujętych w „Samorządowym programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2018-2021”, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie zwraca się z prośbą  o sporządzenie sprawozdania z  realizacji w 2018 roku  tych  zadań programu, w  których byli Państwo realizatorem lub podmiotem koordynującym.

Czytaj więcej...

APEL DO MIESZKAŃCÓW ZAMOŚCIA

Z uwagi na okres zimowy prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej a szczególnie osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku, niepełnosprawne i rodziny z dziećmi.

Czytaj więcej...

Harmonogram wypłaty świadczeń

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje o terminach wypłaty świadczeń I półrocze 2019 r. (świadczenia pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego).

Czytaj więcej...

Świąteczne Życzenia

Oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem całego narodu:
Dziś w mieście Dawida narodził się
wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.
Łk. 2,10-11

 Święta Bożego Narodzenia to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się ufności w Chrystusa
i wiary w człowieka.
Szczęśliwych, radosnych i pełnych miłości
świąt Bożego Narodzenia

życzą
Dyrekcja i Pracownicy
Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Boże Narodzenie 2018 r.

Wieczerza Wigilijna

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, uprzejmie informujemy, że dnia 20 grudnia 2018 roku o godz. 13.00 w Centrum Pastoralnym przy ul. Podchorążych 2, odbędzie się uroczysta Wieczerza Wigilijna dla osób samotnych, bezdomnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Spotkanie Wigilijne organizowane jest przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Zamościu oraz Parafię św. Michała Archanioła w Zamościu. Chętne osoby zapraszamy na wspólne spotkanie w świątecznej atmosferze.

serwis BIP

Załatw sprawę przez internet.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rodzina 500+

PFRON

efs

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

mis log3
logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1