Aktualności

APEL DO MIESZKAŃCÓW ZAMOŚCIA

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej a szczególnie osoby bezdomne,  samotne, w podeszłym wieku i niepełnosprawne.

Osoby wymagające wsparcia, zwłaszcza w okresie zimowym, należy zgłaszać do:

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lwowska 57
tel. 84 677 56 30, 84 677 56 33

lub do:

  • Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta (czynnego całą dobę) – ul. Orlicz- Dreszera 2 tel. 84 627 09 31,
  • Ośrodka Interwencji Kryzysowej – ul. Sadowa 51 A tel. 84 641 21 25,
  • Straży Miejskiej w Zamościu – ul. Rynek Wielki 13 tel. 84 639 93 41,
    Telefon Alarmowy Bezpłatny: 986
  • Komendy Miejskiej Policji w Zamościu – ul. Wyszyńskiego 2 tel. 84 677 14 17.
    Telefon Alarmowy Bezpłatny: 997

Przypominamy o działaniu w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim całodobowego bezpłatnego numeru 987, pod którym, szczególnie w okresie zimowym, można uzyskać adresy i telefony placówek udzielających wsparcia osobom bezdomnym.

Pod adresem: http://www.lublin.uw.gov.pl/wsparcie-osob-bezdomnych znajduje się aktualna baza danych placówek wsparcia działających na terenie województwa lubelskiego.

 

 

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1