Aktualności

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach 22 lutego - 27 lutego osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły zgłaszać się po pomoc do wyznaczonych w całej Polsce miejsc.

Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości, mając na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).  W 2013 roku zmieniono nazwę Tygodnia na Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Ważna strona internetowa www.pokrzywdzeni.gov.pl

W województwie lubelskim jednym z podmiotów realizujących działania na rzecz osób pokrzywdzonych i ich rodzin przez cały rok, a także w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest Stowarzyszenie Równych Szans "BONA FIDES". Poniżej harmonogramy akcji oraz plakat promujący ogólnopolską akcję TPOPP.

Harmonogram___TPOPP_1_Zamość_2016.doc

harmonogram_Bona_Fides_Lublin_TPOP_22-27_lutego_2016_2.xlsx

plakat-pokrzywdzeni-2016.pdf

Ponadto informujemy, iż w Tygodniu będą pełnione dyżury prokuratorów w Prokuraturze Rejonowej w Zamościu. Pomoc będzie świadczona w godzinach urzędowania pod numerem telefonu: 84 677-13-54.

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1