Aktualności

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE MIASTA ZAMOŚĆ

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej? Gdzie w Zamościu można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

  • młodzież do 26. roku życia,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Gdzie w Zamościu można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

I punkt prowadzony przez radców prawnych:

ul. Hetmana Jana Zamojskiego 48a, tel. 84 627 92 94
czynny od poniedziałku do piątku 8:00-12:00  

II punkt prowadzony przez adwokatów:

ul. Wiejska 17, tel. 885 770 695
czynny od poniedziałku do piątku 12:00-16:00

III punkt prowadzony przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES, ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin

- nieodpłatna pomoc prawna świadczona  przez radców prawnych
ul. Wiejska 17, tel. 885 770 695
czynny od poniedziałku do piątku 8:00-12:00 

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1