Aktualności

Informacja

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż od 1 sierpnia 2016 r. wydawane i przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017, natomiast od 1 września 2016 r. wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2016/2017.

Osoby zamieszkujące na terenie miasta Zamościa powinny składać wnioski wraz z kompletem dokumentów w Dziale Świadczeń Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Partyzantów 3 II piętro, pokój 201 w godzinach:
od 8.00 do 14.00 - poniedziałek, środa, czwartek, piątek
od 8.00 - 16.00 - wtorek

Wnioski o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego można również składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia pod adresem: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Druki wniosków dostępne są w MCPR w Dziale Świadczeń ul. Partyzantów 3 pok. 201- II piętro lub na stronie internetowej MCPR www.mcpr.zamosc.pl w zakładce: Wnioski.

Kontakt telefoniczny pod nr tel. 84 677 66 09.

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1