Aktualności

INFORMACJA o nowelizacji ustawy o systemie oświaty

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż z dniem 1 września 2016 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – ( Dz.U. z 2016 r. poz. 25).

Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane
odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

W związku z powyższym od 1 września 2016 r. dziecko kończące 5 lat w roku 2016 r. nie będzie obowiązkowo odbywać rocznego przygotowania przedszkolnego, a więc nie przysługuje na nie dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

W załączeniu skan pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

MINISTER Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1