Aktualności

APEL DO MIESZKAŃCÓW ZAMOŚCIA

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej
a szczególnie osoby bezdomne,  samotne, w podeszłym wieku,  niepełnosprawne i rodziny z dziećmi.

Informacje dotyczące osób wymagających wsparcia należy zgłaszać do:

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lwowska 57
tel. 84 677 56 30, 84 677 56 33


lub:

*       Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta (czynnego całą dobę) - ul. Orlicz- Dreszera 2 tel. 84 627 09 31,
*       Ośrodka Interwencji Kryzysowej - ul. Kilińskiego 32 tel. 84 641 21 25,
*       Straży Miejskiej w Zamościu - ul. Rynek Wielki 13 tel. 84 639 93 41,

Telefon Alarmowy Bezpłatny: 986

*       Komendy Miejskiej Policji w Zamościu - ul. Wyszyńskiego 2 tel. 84 677 14 17.

Telefon Alarmowy Bezpłatny: 997

Przypominamy o działaniu w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim całodobowego bezpłatnego numeru 987, pod którym, szczególnie w okresie zimowym, można uzyskać adresy i telefony placówek udzielających wsparcia osobom bezdomnym.

Pod adresem:  http://www.lublin.uw.gov.pl/wsparcie-osob-bezdomnych znajduje się aktualna baza danych placówek wsparcia działających na terenie województwa lubelskiego.

 

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1