Aktualności

Dziękujemy

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie składa serdeczne podziękowania za okazane serce wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali dary rzeczowe w ramach akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2016” oraz „Świąteczna Zbiórka Żywności” Banku Żywności. Dziękujemy także wolontariuszom, instytucjom i organizacjom, które współpracowały z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w organizacji i przeprowadzeniu zbiórek.

Dzięki ofiarności i wrażliwości mieszkańców Zamościa udało nam się zebrać:

 

1) akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”:
• żywność (2100 kg), z której przygotowano 206 paczek żywnościowych,
• odzież, zabawki, środki czystości (łącznie 455 kg).

2) akcja „Świąteczna Zbiórka Żywności” Banku Żywności:
• żywność (662,22 kg), z której przygotowano 74 paczki.

Zebrane dary są przekazywane w formie paczek rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, objętym pomocą MCPR.

Ponadto informujemy, iż do dnia 30 listopada 2016r. w szkołach na terenie miasta Zamość trwała zbiórka darów. Obecnie są one przekazywanie rodzinom objętym wsparciem tutejszego Centrum.

Wszystkim Darczyńcom i osobom zaangażowanym dziękujemy za ofiarność i bezinteresownie poświęcony czas oraz życzymy spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.

Dyrekcja i Pracownicy
Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1