Aktualności

15 grudnia zostaną włączone syreny alarmowe w całym województwie

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że w dniu 15 grudnia 2016 r. (czwartek)
przeprowadzany będzie powiatowy trening Systemu Wykrywania i Alarmowania.

W ramach treningu, o godzinie 12.00, we wszystkich miastach, powiatach i gminach na terenie woj. lubelskiego będą nadawane przez 1 minutę głośne sygnały alarmowe (sygnał ciągły). – Są to sygnały ćwiczebne, dlatego prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści komunikatów – mówi Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski.

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1