Aktualności

Uroczysta Wieczerza Wigilijna

W dniu 22 grudnia 2016 roku o godz. 13.00 w Centrum Pastoralnym przy ul. Podchorążych 2, odbędzie się uroczysta Wieczerza Wigilijna dla osób samotnych, bezdomnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Spotkanie Wigilijne organizowane jest przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Zamościu oraz Parafię pw. Św. Michała Archanioła w Zamościu.

Wieczerza Wigilijna organizowana jest dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Miasta Zamość w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowanego przez Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zamość jak również, dzięki hojności, pomocy, wsparciu i wielkiemu sercu sponsorów i darczyńców.

Zapraszam na uroczystą Wieczerzę Wigilijną

W imieniu Organizatorów
Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
Halina Rycak

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163