Aktualności

Życzenia Świąteczne

Oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem całego narodu:
Dziś w mieście Dawida
narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz, Pan.
        /Łk. 2,10-11/


Święta Bożego Narodzenia to czas otuchy i nadziei.

Czas odradzania się ufności w Chrystusa
i wiary w człowieka.
Szczęśliwych, radosnych
i pełnych miłości świąt Bożego Narodzenia

życzy
Dyrektor i Pracownicy
Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1