Aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie na partnera do opracowania i realizacji projektu

Miasto Zamość/Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza otwarty konkurs na partnera do opracowania i realizacji projektu pod roboczym tytułem „Aktywność drogą do włączenia społecznego” i zaprasza do składania ofert.

 W załączeniu publikujemy ogłoszenie o naborze partnera oraz wzór oferty.

 

Ogłoszenie o naborze partnera

Wzór oferty do ogłoszenia o partnerstwie 2017

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1