Aktualności

Partnerstwo dla Ciebie

Spółdzielnia Socjalna PARTNER w Zamościu w partnerstwie z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu oraz firmą REHAMED Spółka Jawna Dariusz Gwizdak realizują Projekt pn: „Partnerstwo dla Ciebie – Świadczenie usług opiekuńczych i opiekuńczo specjalistycznych w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych z terenu miasta Zamość”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Głównym celem projektu jest rozwój i upowszechnianie form wsparcia środowiskowego poprzez tworzenie warunków do opieki domowej z funkcją wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w miejscu zamieszkania dla 50 osób niesamodzielnych z terenu Miasta Zamość w okresie od 01.12.2017 do 30.09.2020r. Rekrutację do projektu prowadzi Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość zapraszamy również wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie na stronę Spółdzielni Socjalnej PARTNER www.spoldzielniapartner.pl gdzie znajdują się Niezbędne dokumenty rekrutacyjne. ZAPRASZAMY

BIPlogo

Załatw sprawę przez internet.

ePUAP logo

rodzina500 banner

pfron logo2

efs

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

mis log3
logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1