Realizacja projektu systemowego w 2013 roku

W 2013 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 1 088 626 zł. Głównym celem projektu było zwiększenie potencjału społeczno – zawodowego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, a także wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych przy zastosowaniu aktywnych form integracji. W roku 2013 objęto wsparciem 159 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym klientów pomocy społecznej. W ramach 123 kontraktów socjalnych objęto wsparciem 125 osób. W celu zwiększenia potencjału społeczno–zawodowego przy zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji zawarto 90 nowych kontraktów socjalnych a realizacja 33 kontraktów była kontynuowana z poprzedniego roku.

Czytaj więcej...

Realizacja projektu systemowego w 2012 roku

W 2012 roku na realizację projektu zaplanowano kwotę 1.845.316,00 zł. W roku 2012 objęto wsparciem 338 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym klientów MCPR. W ramach 208 kontraktów socjalnych zawartych z klientami pomocy społecznej objętych wsparciem było 213 osób. 34 kontrakty były kontynuowane z poprzedniego roku oraz zawarto 176 nowych kontraktów z osobami i rodzinami w celu zwiększenia potencjału społeczno–zawodowego przy zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji. Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału społeczno –zawodowego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, a także wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych przy zastosowaniu aktywnych form integracji.

Czytaj więcej...

Realizacja projektu systemowego w 2011 roku

W 2011 roku na realizację projektu zaplanowano kwotę 1.254.997,00 tyś. zł. W roku 2011 objęto wsparciem 204 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym klientów MCPR. W ramach 101 kontraktów socjalnych zawartych z klientami pomocy społecznej objętych wsparciem było 106 osób. 15 kontraktów było kontynuowanych z poprzedniego roku oraz zawarto 86 nowych kontraktów z osobami i rodzinami w celu zwiększenia potencjału społeczno–zawodowego przy zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji.

Czytaj więcej...

Realizacja projektu systemowego w 2010 roku

W 2010 roku na realizację projektu zaplanowano kwotę 1.653.109,71 tyś. zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału społeczno –zawodowego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, a także wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych przy zastosowaniu aktywnych form integracji. Powyższy cel główny został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych w tym upowszechniania pracy socjalnej oraz rozwoju form aktywnej integracji przy zastosowaniu kontraktów socjalnych, modyfikacji indywidualnych programów usamodzielnienia, programów integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz programów aktywności lokalnej.

Czytaj więcej...

Realizacja projektu systemowego w 2009 roku

W ramach realizacji projektu systemowego w roku 2009 wsparciem w postaci sfinansowania instrumentów aktywnej integracji w sumie objęto 137 osób. W ramach 67 zawartych kontraktów socjalnych z naszymi klientami został sfinansowany jeden lub kilka z następujących instrumentów aktywnej integracji: zajęcia w KIS, badania profilaktyczne związane z możliwością podjęcia zatrudnienia, kursy zawodowe lub podnoszące kluczowe kompetencje o charakterze zawodowym.

Czytaj więcej...

Realizacja projektu systemowego w 2008 roku

W ramach realizacji projektu systemowego w roku 2008 wsparciem w postaci sfinansowania instrumentów aktywnej integracji w sumie objęto 119 osób. Zawarto 55 kontraktów socjalnych z osobami bezrobotnymi lub nie pozostającymi w zatrudnieniu, które są klientami pomocy społecznej w celu wzmocnienia ich potencjału społeczno – zawodowego, a tym samym zwiększenia szansy tych osób na znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Zawarcie kontraktu realizowanego w ramach projektu systemowego umożliwiło sfinansowanie na rzecz klienta jednego lub kilku z następujących instrumentów aktywnej integracji: zajęcia w KIS, badania profilaktyczne związane z możliwością podjęcia zatrudnienia oraz kursy: prawo jazdy kat. B (28 os.), prawo jazdy kat. D (2 os.), kucharz – cukiernik (2 os.), opieka nad osobą starszą, chorą i dzieckiem (7 os.), fryzjer (3 os.), sprzedawca z obsługą komputera (2 os.), instruktor nauki jazdy (1 os.), palacz centralnego ogrzewania (1 os.), spawacz (1 os.), operator wózka widłowego (1 os.), kurs kwalifikacyjny „Oligofrenopedagogika” (1 os.). W ramach projektu wsparciem objęto 42 osoby niepełnosprawne, będące mieszkańcami Zamościa.

Czytaj więcej...

BIPlogo

Załatw sprawę przez internet.

ePUAP logo

rodzina500 banner

pfron logo2

efs

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

mis log3
logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1