Aktualności

Informacja z przebiegu Świątecznej Zbiórki Żywności organizowanej przez Bank Żywności w którą włączyło się Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

            Świąteczna Zbiórka Żywności organizowana przez Bank Żywności odbywała się w dniach 1-3 grudnia br. Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu włączyło się w Zbiórkę w dniach 1-2 grudnia br.

  W akcję zaangażowanych było 41 osób w charakterze wolontariuszy w tym:

- pracownicy Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu,

- pracownicy Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu,

- wolontariusze z Zamojskiego Centrum Wolontariatu,

- młodzież z Liceum Plastycznego w Zamościu.

Ponadto w zbiórkę żywności włączyły się dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zamościu oraz
8 więźniów z Zakładu Karnego w Zamościu, którzy pomagali przy załadunku, rozładunku zebranej żywności, a także w przygotowywaniu paczek.

W piątek 1 grudnia oraz sobotę 2 grudnia br. zbierano żywność w 4 sklepach PSS i 1 sklepie Biedronka przy ul. Lwowskiej w Zamościu.

W ciągu dwóch dni Świątecznej Zbiórki Żywności zebrano łącznie 556 kg. żywności (m.in. żywność długoterminową, słodycze i środki czystości).

            Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu składa serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom Miasta Zamość, którzy włączyli się w Zbiórkę Żywności i przekazali dary dla osób potrzebujących, objętych pomocą MCPR.

Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich firm i instytucji, które wzięły udział w Zbiórce Żywności, tj.:

- PSS Społem w Zamościu - za wyrażenie zgody na przeprowadzenie zbiórki na terenie sklepów PSS Społem w Zamościu,

- spółka Jeronimo Martins Polska S.A. – Biedronka - za wyrażenie zgody na przeprowadzenie zbiórki na terenie sklepu przy ul. Lwowskiej w Zamościu,

- MZK z Sp.z.o.o w Zamościu - za włączenie się w zbiórkę żywności i udostępnienie samochodu,

- Straż Miejska - za włączenie się w zbiórkę żywności i udostępnienie samochodu,

- Zakład Karny w Zamościu - za zaangażowanie w zbiórkę żywności osób pozbawionych wolności – pomoc w załadunku, rozładunku, segregowaniu i przygotowywaniu paczek.

           Z zebranej żywności przygotowano 60 paczek, które zostaną przekazane dla osób samotnych i rodzin o niskich dochodach.

 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wolontariuszom, darczyńcom, instytucjom, organizacjom
i wszystkim osobom biorącym udział w Zbiórce Żywności organizowanej przez Bank Żywności.

 

                                                  Dyrekcja i pracownicy MCPR w Zamościu

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1