Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna

W Punkcie Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego MCPR w Zamościu przy ul. Lwowskiej 57 (parter - pok. nr 6) od stycznia 2018 roku przez Radców prawnych będzie świadczona dodatkowa nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • poniedziałek w godz.: 8:00 - 12:00
  środa w godz.: 8:00 - 12:00
  piątek w godz.: 8:00 - 12:00

Telefon kontaktowy: 84 677 56 48, 84 677 56 30

Osoby uprawnione do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • młodzież do 26. roku życia; osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny;
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat; kobiety w ciąży;
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej;
 • kombatanci;
 • weterani;
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

W załączeniu udostępniamy plakat z informacją gdzie w Zamościu można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.

 wiecej informacji w załączniku

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1