Aktualności

Aktywny samorząd

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu posiada środki PFRON na realizację wniosków o dofinansowanie  lub refundację kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B, w szczególności kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B.

Oferta adresowana jest do mieszkańców Zamościa posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydane  z powodu dysfunkcji narządu ruchu.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Partyzantów 3, pok. 307, w terminie do 31 stycznia 2018 roku.

Informację telefoniczną  uzyskacie Państwo pod numerem 84 677 66 68.

 

Druki do pobrania

  1. Druk wniosku
  2. Oświadczenie o dochodach
  3. Oświadczenie przetwarzanie danych

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1