Aktualności

Informacja dotycząca świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemem wsparcia rodzin od dnia 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego są realizowane przez Wojewodę Lubelskiego.

W związku z powyższym proszę o kierowanie korespondencji z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego pod adres:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wydział Polityki Społecznej
Oddział ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
Spokojna 4,
20-914 Lublin

tel. 81 74 24 583; 81 74 24 584

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1