Aktualności

Aktywność - droga do włączenia społecznego

W dniu 27 kwietnia 2018r. Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Aktywność - droga do włączenia społecznego” w wyniku konkursu ogłoszonego przez Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Wartość projektu wynosi: 790 791,33 zł, a kwota dofinansowania ze środków EFS: 672 172,63 zł.

Projekt będzie realizowany w okresie od maja 2018 roku do grudnia 2019, a wsparciem zostanie objętych 65 osób, w tym 15 osób z niepełnosprawnościami i 10 osób zakwalifikowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do III profilu pomocy. Do projektu mogą zostać zakwalifikowane osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności: osoby pozostające bez zatrudnienia, osoby bezrobotne, osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej. W chwili obecnej trwa proces rekrutacji, dlatego osoby zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych, zachęcamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi MCPR.

Partnerem MCPR w realizacji projektu „Aktywność- droga do włączenia społecznego” jest Spółdzielnia Socjalna Sami Swoi.

BIPlogo

Załatw sprawę przez internet.

ePUAP logo

rodzina500 banner

pfron logo2

efs

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

mis log3
logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1