Aktualności

Nabór chętnych do udziału w programie „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje, iż obecnie realizowany jest Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019, w ramach którego występują dwie formy wsparcia: „Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego” oraz „Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa” .

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością egzystencji.
Opieka wytchnieniowa może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dodatkowych obowiązków lub zapewnie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.
Wsparcie może być realizowane poprzez:
1. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
2. świadczenie specjalistycznego poradnictwa.

Wnioski o przyznanie opieki wytchnieniowej są wydawane osobom zainteresowanym w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu (dla mieszkańców Miasta Zamość) ul. Lwowska 57 - pok. nr 5, 11, 12 lub pod numerami telefonów: 84 677 56 47, 84 677 56 32, 84 677 56 33.

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1