Aktualności

APEL DO MIESZKAŃCÓW ZAMOŚCIA

Z uwagi na okres jesienno-zimowy prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej a szczególnie osoby bezdomne, w podeszłym wieku, chore, niepełnosprawne i samotne.

Informacje dotyczące osób wymagających wsparcia należy zgłaszać do:

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lwowska 57
tel. 84 677 56 30, 84 677 56 47
lub:
• Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta
(czynnego całą dobę) tymczasowa lokalizacja Schroniska - Internat OHP przy
ul. Kilińskiego 86a,
• Ośrodka Interwencji Kryzysowej – ul. Kilińskiego 32 tel. 84 641 21 25,
• Straży Miejskiej w Zamościu – ul. Rynek Wielki 13 tel. 84 639 93 41,
Telefon Alarmowy Bezpłatny: 986
• Komendy Miejskiej Policji w Zamościu – ul. Wyszyńskiego 2
tel. 84 677 14 17,
Telefon Alarmowy Bezpłatny: 997

Przypominamy o działaniu w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego bezpłatnej, całodobowej infolinii dla osób bezdomnych. Pod numerem 987, można uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni i punktów udzielania pomocy rzeczowej i finansowej na terenie województwa lubelskiego.
Pod adresem: http://www.lublin.uw.gov.pl/wsparcie-osob-bezdomnych znajduje się aktualny rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego.

 

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1