Aktualności

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW DO ZAJĘĆ REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ

BĘDĄC UCZESTNIKIEM MASZ MOŻLIWOŚĆ:
Podnoszenia swoich kwalifikacji w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2021 w jednym z czterech warsztatów:

* gastronomicznym
* remontowo-budowlanym
* pielęgnacji zieleni
* porządkowo-opiekuńczym

Uczestnikowi przysługuje świadczenie integracyjne w wysokości 741,87 złotych netto miesięcznie („na rękę” które nie podlega egzekucji komorniczej) oraz dodatkowa premia za zaangażowanie uczestnika w zależności od sytuacji finansowej Centrum.

PONADTO OTRZYMASZ BEZPŁATNIE:

- Jeden ciepły posiłek dziennie

- Odzież roboczą

- Przeszkolenie bhp

- Badania lekarskie

- Indywidualne środki ochrony

- Ubezpieczenie

- Cykliczne wyjścia i spotkania integracyjne dla uczestnika   

- Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (dla dwóch uczestników  miesięcznie)

 

UCZESTNIKAMI CIS MOGĄ BYĆ:

- Długotrwale bezrobotni

- Osoby niepełnosprawne

- Uzależnieni od alkoholu

- Zwolnieni z Zakładu Karnego  mający trudności w przystosowaniu do życia

- Bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności

- Uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających

- Uchodźcy realizujący indywidualny program integracji

- Chorzy psychicznie

 

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM CIS

(liczba miejsc ograniczona)

Więcej informacji można uzyskać w: Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Lwowska 57, lub pod numerem telefonu: 84 677 56 33 lub 84 677 56 39

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1