Aktualności

Podsumowanie zbiórek żywności

Dzięki hojności darczyńców Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu mogło obdarować świątecznymi paczkami żywnościowymi najbardziej potrzebujących.

W ramach Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” (w dniach 22-24.11.2019 r.) wolontariusze sztabu MCPR zebrali łącznie 2150 kg darów: 1455 kg żywności długoterminowej, 160 kg słodyczy, 40 kg środków czystości, 495 kg innych darów rzeczowych (340 kg odzieży, 45 kg obuwia, 50 kg zabawek i 50 kg książek, artykułów szkolnych i papierniczych).

W niedzielę w Dniu Wielkiej Ulicznej Zbiórki Darów (24.11.2019 r.) podczas meczu piłki ręcznej MKS Padwa Zamość i KPR Legionowo na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu wolontariusze Akcji PDPZ zbierali dary żywnościowe i słodycze w ramach akcji PDPZ, zebrano ok. 330 kg żywności długoterminowej.

Z zebranych produktów żywnościowych przygotowano paczki żywnościowe dla 135 osób i rodzin objętych wsparciem MCPR (na podstawie list sporządzonych przez pracowników socjalnych). Paczki już trafiły do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Zebrana odzież, obuwie, zabawki będą wydawane wskazanym przez pracowników socjalnych osobom i rodzinom wymagającym tej formy wsparcia.

Koordynatorem Akcji PDPZ był starszy pracownik socjalny MCPR Magdalena Olszewska-Sachajko.

W akcji PDPZ udział wzięło łącznie 193 osób, tj: 67 dorosłych wolontariuszy oraz 126 Przyjaciół Akcji PDPZ - dzieci i młodzież z następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Zamościu - 30 uczniów,

- Szkoła Podstawowa nr 4 w Zamościu – 17 uczniów,

- Szkoła Mundurowa w Zamościu - 35 uczniów

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu - 31 uczniów

- 10 dzieci pracowników MCPR.

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uczestniczyło również w „Świątecznej Zbiórce Żywności” Banku Żywności w Lublinie (29-30.11.2019 r.).

Koordynatorem ww. zbiórki żywności był starszy pracownik socjalny Centrum Aneta Lepa.

Wolontariusze zbierali żywność w 7 sklepach: w trzech sklepach PSS Społem oraz w czterech sklepach „Biedronka”.

W Świątecznej Zbiórce Żywności łącznie zebrano 1203,18 kg żywności. Z zebranych darów przygotowano 124 paczki żywnościowe, które w dniu 03.12.2019 r. zostaną przekazane osobom i rodzinom objętym wsparciem MCPR na podstawie list sporządzonych przez pracowników socjalnych.

W Świątecznej Zbiórce Żywności uczestniczyło 57 osób, w tym: 20 dorosłych wolontariuszy i 28 dzieci i młodzieży.

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie składa serdeczne podziękowania wszystkim Wolontariuszom i Przyjaciołom Akcji PDPZ, Wolontariuszom Banku Żywności oraz wszystkim osobom przekazującym dary w ramach Akcji PDPZ oraz Świątecznej Zbiórki Żywności Banku Żywności.

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1