Aktualności

OD 1 STYCZNIA WNIOSKI NA DOFINANSOWANIE TURNUSU REHABILITACYJNEGO LUB PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH MOŻNA SKŁADAĆ PRZEZ INTERNET


 

 

System Obsługi Wsparcia to platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON.
Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Wystarczy mieć dostęp do internetu oraz uwierzytelnić się przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.
Informacja telefoniczna MCPR 84 677 66 68, 84 677 66 14

Więcej informacji pod poniższym linkiem:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/od-1-stycznia-wnioski-na-dofinansowanie-turnusu-rehabilitacyjnego-lub-przedmiotow-ortopedycznych-mo/

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1