Aktualności

Wzrosło kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej

Od dnia 1 października wzrosło kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej:
• 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
• 514 zł dla osoby w rodzinie.
Ponadto:
• wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wnosi 288 zł;
• pomoc pieniężna na usamodzielnienie się, kontynuowanie nauki i do zagospodarowania w formie rzeczowej wynosi 1 722 zł;
• świadczenie na utrzymanie i pokrycie wydatków na naukę języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy wynosi 1 335 zł;
• zasiłek stały wynosi 604 zł.

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1