Aktualności

UWAGA STUDENCI !

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przypomina o kończącym się terminie na składanie wniosków z Aktywnego Samorządu na moduł II. Uczniowie i studenci, którzy nie złożą stosownego wniosku w terminie do 31.03.2020 r. nie będą mogli ubiegać się o dofinansowanie gdyż podany termin jest ostatecznym i nie będzie przesunięty.

 

Szczegółowe informacje:

http://mcpr.zamosc.pl/414-aktywny-samorzad-w-2020-roku

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1