Aktualności

Komunikat dotyczący sposobu ustalania dochodu rodziny w związku z wprowadzeniem przez PFRON programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informujemy, że świadczenia uzyskane przez osoby niepełnosprawne w ramach Programu stanowią dochód w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej i tym samym stanowią podstawę do ustalenia wysokości i uprawnień do określonego rodzaju świadczeń.

Materiał źródłowy (pytanie 68):

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/epidemia-koronawirusa/faq-dla-realizatorow/

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1