Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Informacja dotycząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu od 9 lipca 2020 r. zmienia miejsce obsługi interesantów, z powodu awarii w pomieszczeniach przy ul. Peowiaków 8.

Tymczasowe miejsce obsługi interesantów ul. Partyzantów 3, pok. 38 i 24

Telefon kontaktowy – 84 677-65-24 oraz 84 677-66-13

Druki wniosków można pobrać przy portierni na ul. Partyzantów 3 lub ze strony MCPR w Zamościu ( www.mcpr.zamosc.pl ) w zakładce ,, orzekanie”.

Wydawanie i składanie wniosków:

- o wydanie orzeczenia – wypełniony wniosek, zaś. lekarskie, poświadczenie zameldowania, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz dokumentację medyczną należy wrzucić do skrzynki korespondencyjnej znajdującej się przy portierni ul. Partyzantów 3.   W przypadku problemów z wypełnieniem druków można poprosić pracownika portierni o możliwość rozmowy z pracownikiem Powiatowego Zespołu.

- o wydanie legitymacji i karty parkingowej na mocy przepisów prawa musi odbywać się w bezpośrednim kontakcie, dlatego konieczne jest zachowanie względów bezpieczeństwa ( maseczki ochronne, rękawiczki ochronne ).

Powiatowy Zespół w Zamościu, informuje także  o nowej formie rozpatrywania wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w tzw. trybie „zaocznym”  (tj.: bez udziału osoby zainteresowanej i/lub opiekuna prawnego - na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej).

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1