Aktualności

Projekt „CIS TWOJĄ SZANSĄ” - nabór kandydatów do realizacji zadania INSTRUKTOR REINTEGRACJI ZAWODOWEJ W WARSZTACIE GASTRONOMICZNYM

CIS logo

DYREKTOR

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadania

INSTRUKTOR REINTEGRACJI ZAWODOWEJ

W WARSZTACIE GASTRONOMICZNYM

w ramach projektu „CIS TWOJA SZANSĄ” współfinansowanego z Unii Europejskiej z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania:11.1 Aktywne włączenie RPO WL 2014-2020

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej, wraz z oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych,

-  list motywacyjny.

Wymagania dotyczące kandydata:

Poziom wykształcenia: minimum średnie zawodowe, preferowane o kierunku kucharz, technolog żywienia lub umiejętności potwierdzone odbytymi szkoleniami lub praktyka
w  nauczaniu przedmiotów zawodowych.

Umiejętności: znajomość obsługi komputera, układanie menu.

Doświadczenie zawodowe: preferowane doświadczenie w kształceniu zawodowym.

Zakres realizowanych zadań:

  1. Opracowywanie i realizacja programów szkoleń dla uczestników CIS.
  2. Prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznej nauki dla uczestników w zakresie przygotowania posiłków, użytkowania wyposażenia i urządzeń stosowanych w kuchni.
  3. Stała opieka i nadzór nad uczestnikami CIS.

Miejsce realizacji zadania :

Centrum Integracji Społecznej w Zamościu, ul. Szczebrzeska 11.

Termin realizacji zadania:

Zadanie realizowane po 19 października 2020 roku w wymiarze 1 etatu.

Forma zatrudnienia:

Planowane jest zatrudnienie na umowę o pracę na okres próbny w systemie dwuzmianowym: - 7.00-15.00

- 10.00-18.00

Osoby, które spełnią wymogi formalne  określone w ogłoszeniu, zostaną poinformowane telefonicznie o dalszej procedurze postępowania.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: dotyczy naboru na realizację zadania – instruktor reintegracji zawodowej w warsztacie gastronomicznym

 – w terminie do dnia 16 października 2020 r.

Aplikacje które wpłynął po terminie nie będą rozpatrywane.

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1