Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przypomina, iż od dnia 1 lipca 2023r. mieszkańcy Miasta Zamość mogą składać wnioski na zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz fundusz alimentacyjny on-line za pośrednictwem platformy usługowo - informacyjnej Emp@tia http://empatia.mrpips.gov.pl/ natomiast od 1 sierpnia 2023r. przyjmowane są wnioski w formie tradycyjnej /papierowo/ w siedzibie organu tj.

 Dział Świadczeń Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu 

ul. Partyzantów 3 II piętro, pokój 201.

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30 - 15.30,

wtorek 8.00 - 16.00,

Kontakt telefoniczny pod nr tel. 84 677 66 09

 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 

 do dnia 31 sierpnia 2023r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2023r. 

 od dnia 1 września 2023r. do dnia 31 października 2023r., ustalenie prawa so świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2023r. 

 od dnia 1 listopada 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. danego roku, ustalenie prawa świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 29 lutego 2024r.

 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 złoży wniosek  wraz z wymaganymi dokumentami:

 

 do dnia 31 sierpnia 2023r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2023r.

 od dnia 1 września 2023r. do dnia 30 września 2023r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2023r.

 od dnia 1 października 2023r. do dnia 31 października 2023r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 grudnia 2023r.

 od dnia 1 listopada 2023r. do dnia 30 listopada 2023r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 stycznia 2024r. 

 od dnia 1 grudnia 2023r. do dnia 31 stycznia 2024r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 29 lutego 2024r. 

 

Wzory wniosków znajdują się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

 

 

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163