Aktualności

Ogólnopolskie telefony zaufania

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia"

tel. 800 120 002

Telefon jest bezpłatny i czynny całą dobę.

Ogólnopolski Telefon Zaufania  - Uzależnienia

tel. 800 199 990.

Telefon  bezpłatny, czynny codziennie w godz. 16.00 -21.00

Telefon zaufania dla osób uzależnionych od czynności

tel. 801 889 880

Czynny codziennie w godzinach 17.00 – 22.00 . Stawka za połączenie według taryfy operatora.

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych numerów telefonów dla osób z problemami uzależnienia oraz przemocy w rodzinie.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163