Aktualności

Problemy z połączeniami telefonicznymi do Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje iż w dniach 01.10 - 06.10 mogą wystąpić problemy z połączeniami telefonicznymi do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu (zwłaszcza od operatorów komórkowych (Orange, Play))  z uwagi na zmianę operatora telefonicznego. Dodatkowy numer telefonu dla klienów chcących sie skontaktować z PZON to 846775667.

Za utrudnienia przepraszamy.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163