Informacja o wynikach naboru - Księgowy w Dziale Finansowo Księgowym

Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w załączeniu publikuje informacje o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Księgowy w Dziale Finansowo Księgowym.

 

Roztrzygnięcie

UWAGA STUDENCI

NABÓR WNIOSKÓW w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Czytaj więcej...

APEL DO MIESZKAŃCÓW ZAMOŚCIA

Z uwagi na okres zimowy prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej a szczególnie osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku, niepełnosprawne i rodziny z dziećmi.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 12 stycznia 2018 roku na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 roku.

W załączeniu publikujemy treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Zamość w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

APEL DO MIESZKAŃCÓW ZAMOŚCIA

Z uwagi na okres zimowy prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej a szczególnie osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku, niepełnosprawne i rodziny z dziećmi.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadania z zakresu wspierania rodziny.

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadania z zakresu wspierania rodziny wraz z wzorem oferty i kartą oceny formalnej.

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

mis log3
logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1