Harmonogram wypłat świadczeń 2021

  Harmonogram I półr 21

Świąteczne stroiki dla seniorów

Stroik miniatura
                                                                                          

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu składa serdeczne podziękowania Studentom pielęgniarstwa oraz pedagogiki Instytutu Humanistyczno - Medycznego Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu za przygotowanie 240 stroików świątecznych dla osób objętych pomocą MCPR.

Czytaj więcej...

Oferta Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

 OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oferuje kompleksowe wsparcie dla instytucji samorządowych, organizacji oraz osób zainteresowanych prowadzeniem i rozwijaniem działalności społecznej lub gospodarczej z wykorzystaniem narzędzi ekonomii społecznej.

Informacji na temat wsparcia udziela kadra OWES pod adresem:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

20-078 Lublin, ul. 3 Maja 18/5A

Tel. 507 114 740

Ofertę OWES można znaleźć na stronie internetowej:

www.owes.info.pl

www.facebook.com/OWESLubelskie

KOMUNIKAT PFRON

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, że w związku ze zmianą dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III  „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi", istnieje możliwość złożenia wniosku przez osoby niepełnosprawne o dofinansowanie w ramach programu za miesiące październik, listopad 2020r.

Czytaj więcej...

Rekrutacja kadry medycznej do szpitala tymczasowego

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż Wojewoda Lubelski PILNIE poszukuje osób gotowych do podjęcia pracy w organizowanym w Lublinie szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19, przede wszystkim z wykształceniem medycznym i doświadczeniem zawodowym w podmiotach leczniczych systemu ochrony zdrowia.

Link dla osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w szpitalu tymczasowym:

https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/rekrutacja-kadry-medycznej-do-szpitala-tymczasowego

Program "Wspieraj Seniora"

link do Programu: https://wspierajseniora.pl/

Program skierowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku
z zagrożeniem zakażenia COVID-19. Ze wsparcia w szczególnych przypadkach (wyjątkowo trudna sytuacja zdrowotna i rodzinna) mogą skorzystać osoby poniżej 70 roku życia. Z pomocy nie mogą skorzystać osoby objęte usługami opiekuńczymi.

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1