Życzenia Świąteczne

Oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem całego narodu:
Dziś w mieście Dawida
narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz, Pan.
        /Łk. 2,10-11/


Święta Bożego Narodzenia to czas otuchy i nadziei.

Czas odradzania się ufności w Chrystusa
i wiary w człowieka.
Szczęśliwych, radosnych
i pełnych miłości świąt Bożego Narodzenia

życzy
Dyrektor i Pracownicy
Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Uroczysta Wieczerza Wigilijna

W dniu 22 grudnia 2016 roku o godz. 13.00 w Centrum Pastoralnym przy ul. Podchorążych 2, odbędzie się uroczysta Wieczerza Wigilijna dla osób samotnych, bezdomnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Czytaj więcej...

15 grudnia zostaną włączone syreny alarmowe w całym województwie

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że w dniu 15 grudnia 2016 r. (czwartek)
przeprowadzany będzie powiatowy trening Systemu Wykrywania i Alarmowania.

Czytaj więcej...

Bezpłatna pomoc prawna

W Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Punkcie Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego (parter - pok. nr 6) w miesiącu grudniu br., będzie świadczona
dodatkowa bezpłatna pomoc prawna zgodnie z poniżej zamieszczonym harmonogamem:

Czytaj więcej...

Dziękujemy

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie składa serdeczne podziękowania za okazane serce wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali dary rzeczowe w ramach akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2016” oraz „Świąteczna Zbiórka Żywności” Banku Żywności. Dziękujemy także wolontariuszom, instytucjom i organizacjom, które współpracowały z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w organizacji i przeprowadzeniu zbiórek.

Czytaj więcej...

Bezpłatna pomoc prawna

W Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Punkcie Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego (parter - pok. nr 6) w miesiącu listopadzie  br., będzie świadczona dodatkowa bezpłatna pomoc prawna

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1