ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że z dniem 18.04.2016 wnioski na świadczenie wychowawcze, w ramach programu 500+, przyjmowane będą w godzinach pracy MCPR w Zamościu, przy ul. Partyzantów 3, pokój nr 201. tj. :

  • poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30 - 15.30
  • wtorek w godz, 8.00 - 16.30
  • piątek w godz. 7.30 – 15.00

 

Rodzina 500 plus

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu rozpoczęło przyjmowanie wniosków
w ramach programu "Rodzina 500 plus". W dniu 1 kwietnia przyjęto 823
wnioski, w tym 145 drogą elektroniczną. Do dnia 4 kwietnia wpłynęło 939
wniosków, w tym 214 elektronicznie.

Czytaj więcej...

Oferta Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej

Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides od 2013 roku realizuje projekt „Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej” współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Ministerstwa Sprawiedliwości.  W ramach Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej prowadzone są kompleksowe działania ukierunkowane na niwelowanie skutków doświadczanych przestępstw oraz pomoc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych.

Czytaj więcej...

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE MIASTA ZAMOŚĆ

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej? Gdzie w Zamościu można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Czytaj więcej...

Infolinia o programie "Rodzina 500 plus"

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje, że pod
numerem telefonu: 81 742 42 40, działa infolinia Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego, za pośrednictwem której można uzyskać informacje dotyczące
programu "Rodzina 500 plus". Infolinia działa od poniedziałku do piątku, w
godz. 9.00-14.00.

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1