Wydłużenie terminu naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Program dotyczy wsparcia członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi tzn. zgodnie z art. 5 i 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).

Czytaj więcej...

UWAGA STUDENCI !

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przypomina o kończącym się terminie na składanie wniosków z Aktywnego Samorządu na moduł II. Uczniowie i studenci, którzy nie złożą stosownego wniosku w terminie do 31.03.2020 r. nie będą mogli ubiegać się o dofinansowanie gdyż podany termin jest ostatecznym i nie będzie przesunięty.

 

Szczegółowe informacje:

http://mcpr.zamosc.pl/414-aktywny-samorzad-w-2020-roku

Informacja dla rodziców dzieci, które korzystały z dożywiania w szkołach

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną i brak dożywiania dzieci w szkołach, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż rodzice których dzieci korzystały z obiadów finansowanych ze środków pomocy społecznej mogą otrzymać świadczenie pieniężne na zakup żywności dla dzieci. W powyższej sprawie prosimy rodziców o kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym lub przekazanie zgłoszenia droga e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykaz numerów telefonów do pracowników socjalnych zgodnie z rejonami opiekuńczymi (wykaz ulic) znajduje się na stronie internetowej Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu: www.mcpr.zamosc.pl w zakładce rejony opiekuńcze.

Opieka wytchnieniowa edycja 2020

W załączeniu publikujemy dokumenty dotyczące opieki wytchnieniowej edycja 2020.

Ogłoszenie

Program

Druk zapotrzebowania

Komunikat w związku z epidemią koronawirusa

Osoby objęte kwarantanną domową, a szczególnie osoby samotne, mogą skorzystać z niezbędnej pomocy Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu współpracującego ze służbami miejskimi i Wojskiem Obrony Terytorialnej 25 Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu w zakresie zaopatrzenia w żywność oraz pomocy w zrobieniu zakupów (leki).
Potrzeby w tym zakresie należy zgłosić telefonicznie do Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu do godziny 15.00 pod numerem telefonu:
84 677 56 30,
84 677 56 32,
84 677 56 33.
Po godzinie 15.00 należy dzwonić na numer telefonu Straży Miejskiej w Zamościu:
84 6399341,
986
Osoby starsze i samotne, które wymagają pomocy w zrobieniu niezbędnych zakupów również mogą zgłaszać potrzeby w tym zakresie.
Aktualnie dokonywane jest rozeznanie potrzeb, dlatego wszelkie informacje o osobach, które będą potrzebowały tego rodzaju wsparcia, prosimy przekazywać do Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, tel. 84 677 56 30, 84 677 56 32, 84 677 56 33.

Dyżur telefoniczny MCPR od 15. 00 do 19.00  502322851, 502322772

UWAGA Informacja dla interesantów Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w związku z koronawirusem

Szanowni Państwo,
w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności, Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie zwraca się z prośbą do interesantów o ograniczenie wizyt w siedzibie Centrum oraz w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W sprawach urzędowych prosimy o kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub platformy ePUAP.
Do odwołania wstrzymane są przyjęcia interesantów, które odbywały się w każdy wtorek. Pozostała działalność Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie odbywa się na bieżąco. Przyjmowanie wniosków odbywa się za pomocą skrzynek na wnioski, umieszconych na parterach budynków przy ul. Lwowskiej 57 i Partyzantów 3.

Poniżej podajemy nr kontaktowy do Centrum:
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość
tel. 84 677 56 30, fax. 84 677 56 40
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numery telefonów do poszczególnych działów i sekcji usytuowanych przy ul. Partyzantów 3:
Sekretariat -84 639 18 66
Sekcja ds. pieczy zastępczej - 84 677 66 73, 677 66 22
Fundusz alimentacyjny - 84 677 66 13
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - 677 65 24, 677 65 12
Świadczenia rodzinne - 677 66 10, 677 66 09
Stanowisko pracy ds. Rehabilitacji zawodowej i społecznej - 677 66 68, 677 66 14
Adres strony internetowej: www.mcpr.zamosc.pl

Zadania wykonywane przez Powiatowy Zespól do Spraw Orzekania o Niepelnosprawności w Zamościu - ul Peowiaków 8 w zakresie:

  1. Postępowań w sprawie wydania orzeczenia o niepelnosprawności / o stopniu niepełnosprawności / o wskazaniach do ulg i uprawnień;
  2. Wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność / stopień niepełnosprawności;
  3. Wydawania kart parkingowych dla osób niepelnosprawnych i placówek;
  4. Przyjmowania skarg i wniosków;
  5. Wydawania zaświadczeń o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności.

- REALIZOWANE SĄ Z WYŁĄCZENIEM BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW

interesanci mogą kontaktować się z organem:

korespondencyjnie na adres: 22-400 Zamość, ul. Peowiaków 8

e-mailowo na adres: orzekanie@mcpr.zamosc.pl

telefonicznie: 84 638 52 46

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1