Nabór kandydatów do realizacji zadania - Psycholog

DYREKTOR

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadania

PSYCHOLOG

w ramach projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego z Unii Europejskiej z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania: 11.1 Aktywne włączenie RPO WL 2014-2020.

Czytaj więcej...

Nabór kandydatów do realizacji zadania - Doradztwo zawodowe

DYREKTOR

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadania

DORADZTWO ZAWODOWE

w ramach projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego z Unii Europejskiej z EFS
w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania: 11.1 Aktywne włączenie RPO WL 2014-2020.

Czytaj więcej...

Alkohol a coronawirus

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu na podstawie wytycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych publikuje materiały pod hasłem Alkohol a coronawirus.

Szczegółowe informacje w linkach poniżej:

 Alkohol i koronawirus Obalamy mit o odkażaniu organizmu

Ciężka sytuacja uzależnionych od alkoholu Jak utrzymać abstynencję w czasie pandemii

Czytaj więcej...

Życzenia z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego

Komunikat dotyczący sposobu ustalania dochodu rodziny w związku z wprowadzeniem przez PFRON programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informujemy, że świadczenia uzyskane przez osoby niepełnosprawne w ramach Programu stanowią dochód w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej i tym samym stanowią podstawę do ustalenia wysokości i uprawnień do określonego rodzaju świadczeń.

Materiał źródłowy (pytanie 68):

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/epidemia-koronawirusa/faq-dla-realizatorow/

INFORMACJA DLA INTERESANTÓW MIEJSKIEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAMOŚCIU

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DZ.U. poz.878), od poniedziałku 25 maja br. w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu możliwa jest bezpośrednia obsługa interesantów z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Z uwagi na dalej trwający stan pandemii związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z usług MCPR oraz pracowników zalecany jest kontakt telefoniczny, e-mailowy lub przez e-PUAP. Wszelkie dokumenty i wnioski do MCPR należy składać elektronicznie za pomocą e-mail lub e-PUAP. Wnioski w formie papierowej można składać za pośrednictwem poczty oraz wrzucając dokumenty do skrzynek podawczych w budynku MCPR przy ul. Lwowskiej 57 i budynku przy ul. Partyzantów 3.

Kontakt osobisty możliwy jest w szczególnie uzasadnionych sytuacjach po uprzednim umówieniu się na konkretny termin spotkania z pracownikiem, numer telefonu:  84 677 56 30, 84 677 56 47

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1