Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 12 stycznia 2018 roku na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 roku.

W załączeniu publikujemy treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Zamość w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

APEL DO MIESZKAŃCÓW ZAMOŚCIA

Z uwagi na okres zimowy prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej a szczególnie osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku, niepełnosprawne i rodziny z dziećmi.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadania z zakresu wspierania rodziny.

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadania z zakresu wspierania rodziny wraz z wzorem oferty i kartą oceny formalnej.

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemem wsparcia rodzin od dnia 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego są realizowane przez Wojewodę Lubelskiego.

Czytaj więcej...

Aktywny samorząd

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu posiada środki PFRON na realizację wniosków o dofinansowanie  lub refundację kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B, w szczególności kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku zadań ujętych w „Samorządowym programie na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2014-2017”

W związku z koniecznością sporządzenia rocznego sprawozdania z realizacji zadań ujętych w „Samorządowym programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2014-2017”, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie zwraca się z prośbą o sporządzenie sprawozdania z realizacji w 2017 roku tych zadań programu, w których byli Państwo realizatorem lub podmiotem koordynującym.

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1