Informacja z przebiegu Świątecznej Zbiórki Żywności organizowanej przez Bank Żywności w którą włączyło się Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

            Świąteczna Zbiórka Żywności organizowana przez Bank Żywności odbywała się w dniach 1-3 grudnia br. Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu włączyło się w Zbiórkę w dniach 1-2 grudnia br.

Czytaj więcej...

Informacja z przebiegu akcji “Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę“

Akcja “Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę “ organizowana jest w bieżącym roku po raz dwudziesty piąty przez Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” przy Polskim Radiu Lublin i Telewizji Polskiej Oddział w Lublinie.

Czytaj więcej...

Informacja o projekcie

Spółdzielnia Socjalna PARTNER w Zamościu w partnerstwie z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu oraz firmą REHAMED Spółka Jawna Dariusz Gwizdak realizują Projekt pn: „Partnerstwo dla Ciebie – Świadczenie usług opiekuńczych i opiekuńczo specjalistycznych w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych z terenu miasta Zamość” .

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert

Prezydent Miasta Zamość ogłasza owarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu wspierania rodziny.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert

Prezydent Miasta Zamość ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz integtacji i reintegracji zawdowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czytaj więcej...

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna W Punkcie Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego MCPR w Zamościu przy ul. Lwowskiej 57 (parter - pok. nr 6), w miesiącu listopadzie będzie świadczona dodatkowa nieodpłatna pomoc prawna przez mec. Rafała Kuźmę

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1