Darmowe wsparcie psychologiczne w ramach grup wsparcia „Równoważnia”

Fundacja ADRA Polska, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lęku wywołanego pandemią wirusa COVID-19, uruchamia grupy wsparcia online prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.

Fundacja proponuje udział w grupie wsparcia w czasie, gdzie izolacja, w jakiej żyjemy od jakiegoś czasu, a także kwarantanna, jakiej poddani są niektórzy z nas, mają niebagatelny wpływ na wszystkich. Dzięki grupie można bezpiecznie i anonimowo podzielić się własnymi przeżyciami, wymienić doświadczeniami, pomysłami, otrzymać wsparcie. https://www.adra.pl/kryzys/

Platforma ABC Senior

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej uruchomił centrum informacji dla seniorów w postaci specjalnej platformy pod nazwą ABCsenior.com. Na platformie znajdują się aktualności związane z epidemią, numery telefonów alarmowych, a także wykaz szpitali zakaźnych. Portal zawiera również wyszukiwarkę nieodpłatnej pomocy lokalnej dla seniorów oraz linki do transmisji mszy świętych. Link do platformy: https://abcsenior.com/

Informacja Wojewody Lubelskiego

Informacja od  Wojewody Lubelskiego o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.566 i 557).

Komunikat Wojewody Lubelskiego

INFOLINIE KORONAWIRUS

Całodobowy telefon alarmowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie - tel. 693 397 185

Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca KORONAWIRUSA - 800 190 590

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Program dotyczy wsparcia osób niepełnosprawnych, które w wyniku stanu epidemii i zawieszenia działalności niżej wymienionych placówek „dziennej opieki” straciły możliwość opieki i rehabilitacji.

Wsparcie kierowane jest do:

  1. osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  2. dzieci i młodzież niepełnosprawnej posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Czytaj więcej...

Wydłużenie terminu naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Program dotyczy wsparcia członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi tzn. zgodnie z art. 5 i 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1