Komunikat o zmianie godzin pracy w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie

Informujemy że, od poniedziałku, 9 marca 2020 roku zmianie ulegną godziny pracy MCPR:

Poniedziałek 7:30- 15:30
Wtorek  8:00- 16:00
Środa 7:30- 15:30
Czwartek 7:30- 15:30
Piątek    7:30-15:30

Nabór kandydatów do realizacji zadania - Psycholog

DYREKTOR

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadania

PSYCHOLOG

 

w ramach projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego z Unii Europejskiej z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania: 11.1 Aktywne włączenie RPO WL 2014-2020.

Czytaj więcej...

Nabór kandydatów do realizacji zadania - Doradztwo zawodowe

DYREKTOR

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadania

DORADZTWO ZAWODOWE

 

w ramach projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego z Unii Europejskiej z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania: 11.1 Aktywne włączenie RPO WL 2014-2020.

Czytaj więcej...

Harmonogram wypłaty świadczeń w I półroczu 2020 roku

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje o terminach wypłaty świadczeń w I półroczu 2020 r. (świadczenia pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego).

 Harmonogram.pdf

Życzenia Bożonarodzeniowe

 

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia

pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia:

niech Narodzony Pan przyniesie radość, miłość,

spokój oraz wzajemną życzliwość,

a niezwykły czas Bożego Narodzenia

niech napełnia nasze serca nadzieją,

niech prawda o tym wydarzeniu inspiruje nasze myśli

i uczynki w każdym dniu Nowego Roku.

 

Z najlepszymi życzeniami

Dyrekcja i Pracownicy
Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

 

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2020 roku

Obszary programu, które będą realizowane w 2020 r.:

  • obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  • obszar D – likwidacja barier transportowych;
  • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1