Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

PomozDzieciomPrzetrwacZime

Akcja “Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę“ organizowana jest w bieżącym roku po raz dwudziesty szósty.

W Zamościu przy MCPR został powołany społeczny komitet organizacyjny akcji PDPZ oraz zarejestrowano sztab akcji (nr 41).
Akcja PDPZ odbędzie się w dniach 24-25.11.2018 r.

Czytaj więcej...

APEL DO MIESZKAŃCÓW ZAMOŚCIA

Z uwagi na okres zimowy prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej a szczególnie osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku, niepełnosprawne i rodziny z dziećmi.

Czytaj więcej...

Pomoc dla osób głuchoniemych

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w ramach realizowanego projektu „Dobra organizacja szansą na lepszą jakość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER, podpisało umowę na realizację usługi on-line tłumacz osoby głuchoniemej w celu poprawy obsługi osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze

Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu oraz Rodzinny Dom dla Dzieci w Zamościu poszukują osoby do pracy na stanowisko głównego księgowego

Czytaj więcej...

Od 1 października br. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, od dnia 1 października 2018 roku wzrośnie kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej

Czytaj więcej...

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko pracy - Inspektor w Wieloosobowym stanowisku pracy ds. poradnictwa specjalistycznego, programów, strategii i obsługi zespołu interdycyplinarnego Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu została wybrana

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1