Informacja o projekcie

Spółdzielnia Socjalna PARTNER w Zamościu w partnerstwie z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu oraz firmą REHAMED Spółka Jawna Dariusz Gwizdak realizują Projekt pn: „Partnerstwo dla Ciebie – Świadczenie usług opiekuńczych i opiekuńczo specjalistycznych w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych z terenu miasta Zamość” .

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert

Prezydent Miasta Zamość ogłasza owarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu wspierania rodziny.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert

Prezydent Miasta Zamość ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz integtacji i reintegracji zawdowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czytaj więcej...

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna W Punkcie Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego MCPR w Zamościu przy ul. Lwowskiej 57 (parter - pok. nr 6), w miesiącu listopadzie będzie świadczona dodatkowa nieodpłatna pomoc prawna przez mec. Rafała Kuźmę

Czytaj więcej...

APEL DO MIESZKAŃCÓW ZAMOŚCIA

 Z uwagi na zbliżający się okres zimowy prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej a szczególnie osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku, niepełnosprawne i rodziny z dziećmi.

Czytaj więcej...

Zostań rodziną wspierającą!

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu zaprasza do współpracy rodziny zainteresowane wsparciem rodzin z trudnościami opiekuńczo - wychowawczymi.

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1