Ogłoszenie o naborze

DYREKTOR Miejskiego Centrium Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR w Dziale Świadczeń.

Czytaj więcej...

RODO - obowiązek informacyjny

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość

Czytaj więcej...

Informacja o wynikach naboru

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, informuje o wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej.

Czytaj więcej...

Aktywność - droga do włączenia społecznego

W dniu 27 kwietnia 2018r. Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Aktywność - droga do włączenia społecznego” w wyniku konkursu ogłoszonego przez Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Wartość projektu wynosi: 790 791,33 zł, a kwota dofinansowania ze środków EFS: 672 172,63 zł.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Zastępca Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej

W załączeniu publikujemy treść ogłoszenia.

 

Ogłoszenie o naborze

Oświadczenie kandydat

Nowe kwoty świadczeń dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych

Na mocy obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 1 czerwca 2018 r. zmianie ulegną wysokości kwot świadczeń określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.) dla rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz osób usamodzielnianych.

Czytaj więcej...

BIPlogo

Załatw sprawę przez internet.

ePUAP logo

rodzina500 banner

pfron logo2

efs

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

mis log3
logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1