Informacja dotycząca świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemem wsparcia rodzin od dnia 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego są realizowane przez Wojewodę Lubelskiego.

Czytaj więcej...

Aktywny samorząd

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu posiada środki PFRON na realizację wniosków o dofinansowanie  lub refundację kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B, w szczególności kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku zadań ujętych w „Samorządowym programie na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2014-2017”

W związku z koniecznością sporządzenia rocznego sprawozdania z realizacji zadań ujętych w „Samorządowym programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2014-2017”, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie zwraca się z prośbą o sporządzenie sprawozdania z realizacji w 2017 roku tych zadań programu, w których byli Państwo realizatorem lub podmiotem koordynującym.

Czytaj więcej...

Harmonogram wypłaty świadczeń

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje o terminach wypłaty świadczeń na I półrocze 2018 r. (świadczenia pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego).

Czytaj więcej...

Nieodpłatna pomoc prawna

W Punkcie Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego MCPR w Zamościu przy ul. Lwowskiej 57 (parter - pok. nr 6) od stycznia 2018 roku przez Radców prawnych będzie świadczona dodatkowa nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z poniższym harmonogramem:

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z dnia 20 listopada 2017 r. na realizację w 2018 roku zadań z zakresu wspierania rodziny.

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1