Uroczysta Wieczerza Wigilijna

W dniu 21 grudnia 2017 roku o godz. 13.00 w Centrum Pastoralnym przy ul. Podchorążych 2, odbędzie się uroczysta Wieczerza Wigilijna dla osób samotnych, bezdomnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.Spotkanie Wigilijne organizowane jest przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Zamościu, i Parafię Św. Michała Archanioła w Zamościu.

Wieczerza Wigilijna organizowana jest dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Miasta Zamość w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowanego przez Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zamość jak również, dzięki ofiarności i wsparciu sponsorów i darczyńców a w szczególności restauratorów, piekarniom i cukierniom zamojskim.

Zapraszam na uroczystą Wieczerzę Wigilijną.                                                                                             


W imieniu Organizatorów
Dyrektor
Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
Halina Rycak

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z dnia 20 listopada 2017 r. na realizację w 2018 roku zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czytaj więcej...

Informacja

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje o ustawowych terminach wydawania decyzji na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

Harmonogram

Harmonogram wypłaty świadczeń

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje o terminach wypłat świadczeń (świadczenia pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego).

Terminy wypłaty świadczeń

Informacja z przebiegu Świątecznej Zbiórki Żywności organizowanej przez Bank Żywności w którą włączyło się Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

            Świąteczna Zbiórka Żywności organizowana przez Bank Żywności odbywała się w dniach 1-3 grudnia br. Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu włączyło się w Zbiórkę w dniach 1-2 grudnia br.

Czytaj więcej...

Informacja z przebiegu akcji “Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę“

Akcja “Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę “ organizowana jest w bieżącym roku po raz dwudziesty piąty przez Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” przy Polskim Radiu Lublin i Telewizji Polskiej Oddział w Lublinie.

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1