Ogłoszenie o otwartym konkursie na partnera do opracowania i realizacji projektu

Miasto Zamość/Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza otwarty konkurs na partnera do opracowania i realizacji projektu pod roboczym tytułem „Aktywność drogą do włączenia społecznego” i zaprasza do składania ofert.

Czytaj więcej...

Nieodpłatna pomoc prawna

W Punkcie Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego MCPR w Zamościu przy ul. Lwowskiej 57 (parter - pok. nr 6), w ostatnie środy miesiąca będzie świadczona dodatkowa nieodpłatna pomoc prawna przez radcę prawnego Michała Marciniaka

Czytaj więcej...

UWAGA STUDENCI !

NABÓR WNIOSKÓW w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego dla studentów posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Czytaj więcej...

INFORMACJA

W Punkcie Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego MCPR w Zamościu przy ul. Lwowskiej 57 (parter - pok. nr 6) w miesiącu lutym br., będzie świadczona dodatkowa bezpłatna pomoc prawna

Czytaj więcej...

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "ZA ŻYCIEM"

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860).

Czytaj więcej...

Pomoc żywnościowa

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż mieszkańcy Zamościa których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego z pomocy społecznej (tj. 1 268 zł dla osoby samotnej oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie) mogą korzystać z pomocy w formie produktów żywnościowych w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej przy ul. Namysłowskiego 2.

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1