POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ

20.11.2016 r. - Wielka Uliczna Zbiórka Darów - zbieramy dary rzeczowe na terenie Miasta Zamość w godz: 10.00 - 14.00

Czytaj więcej...

Zmiana kryteriów dochodowych w świadczeniach rodzinnych

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy , wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2015r. poz. 1238).

Czytaj więcej...

APEL DO MIESZKAŃCÓW ZAMOŚCIA

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej
a szczególnie osoby bezdomne,  samotne, w podeszłym wieku,  niepełnosprawne i rodziny z dziećmi.

Informacje dotyczące osób wymagających wsparcia należy zgłaszać do:

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lwowska 57
tel. 84 677 56 30, 84 677 56 33

Czytaj więcej...

Apel do mieszkańców miasta Zamość o ostrożność

Szanowni Państwo, apelujemy o szczególną ostrożność.

W związku z pojawiającymi się ostatnio przypadkami podszywania się osób nieuprawnionych pod pracowników socjalnych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, apelujemy do mieszkańców miasta Zamość o szczególną ostrożność.

Czytaj więcej...

Bezpłatna pomoc prawna

W Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Punkcie Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego (parter - pok. nr 6) w miesiącu październiku br., będzie świadczona dodatkowa bezpłatna pomoc prawna

Czytaj więcej...

INFORMACJA o nowelizacji ustawy o systemie oświaty

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż z dniem 1 września 2016 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – ( Dz.U. z 2016 r. poz. 25).

Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane
odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1