"Świetlna stolica Polski"

Formularz zgłoszenia osoby/rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji
życiowej do otrzymania wsparcia w postaci sprzętu AGD w ramach konkursu
"Świetlna stolica Polski" organizowanego przez grupę Wirtualna Polska S.A.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku zadań ujętych w „Samorządowym programie na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2014-2017”

W związku z koniecznością sporządzenia rocznego sprawozdania z realizacji zadań ujętych w „Samorządowym programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2014-2017”, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie zwraca się z prośbą  o sporządzenie sprawozdania z  realizacji w 2016 roku tych  zadań programu, w  których byli Państwo realizatorem lub podmiotem koordynującym.

Czytaj więcej...

APEL DO MIESZKAŃCÓW ZAMOŚCIA

Z uwagi na okres zimowy prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej a szczególnie osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku, niepełnosprawne i rodziny z dziećmi.

Czytaj więcej...

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Zamość_punkty_nieodpłanej_pomocy_prawnej_2017.pdf

Czytaj więcej...

Życzenia Świąteczne

Oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem całego narodu:
Dziś w mieście Dawida
narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz, Pan.
        /Łk. 2,10-11/


Święta Bożego Narodzenia to czas otuchy i nadziei.

Czas odradzania się ufności w Chrystusa
i wiary w człowieka.
Szczęśliwych, radosnych
i pełnych miłości świąt Bożego Narodzenia

życzy
Dyrektor i Pracownicy
Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Uroczysta Wieczerza Wigilijna

W dniu 22 grudnia 2016 roku o godz. 13.00 w Centrum Pastoralnym przy ul. Podchorążych 2, odbędzie się uroczysta Wieczerza Wigilijna dla osób samotnych, bezdomnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1