Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "ZA ŻYCIEM"

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860).

Czytaj więcej...

Pomoc żywnościowa

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż mieszkańcy Zamościa których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego z pomocy społecznej (tj. 1 268 zł dla osoby samotnej oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie) mogą korzystać z pomocy w formie produktów żywnościowych w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej przy ul. Namysłowskiego 2.

Czytaj więcej...

"Świetlna stolica Polski"

Formularz zgłoszenia osoby/rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji
życiowej do otrzymania wsparcia w postaci sprzętu AGD w ramach konkursu
"Świetlna stolica Polski" organizowanego przez grupę Wirtualna Polska S.A.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku zadań ujętych w „Samorządowym programie na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2014-2017”

W związku z koniecznością sporządzenia rocznego sprawozdania z realizacji zadań ujętych w „Samorządowym programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2014-2017”, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie zwraca się z prośbą  o sporządzenie sprawozdania z  realizacji w 2016 roku tych  zadań programu, w  których byli Państwo realizatorem lub podmiotem koordynującym.

Czytaj więcej...

APEL DO MIESZKAŃCÓW ZAMOŚCIA

Z uwagi na okres zimowy prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej a szczególnie osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku, niepełnosprawne i rodziny z dziećmi.

Czytaj więcej...

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Zamość_punkty_nieodpłanej_pomocy_prawnej_2017.pdf

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1